VEIKLA


Olga Kirejeva
Klaipėdos universiteto
dėstytoja ir psichologė-konsultantė
Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė
Mano pastarųjų metų įdirbis

2016 m. pabaigoje atradau nevyriausybinį sektorių, pradėjusi dirbti VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre Pagalbos moterims linijos vadovės Klaipėdoje pareigose. Pagrindinė mano veikla buvo susijusi su savanorystės organizavimu, naujų savanorių pritraukimu, paruošimu budėjimams prie emocinės paramos tarnybos linijos. Lygiagrečiai vykdžiau Lietuvos ir tarptautinius projektus, susijusius su smurto artimoje aplinkoje įveikos ir prevencijos klausimais. Dalyvavau daugelyje socialinę pagalbą teikiančių organizacijų susibūrimuose ir oficialiuose susitikimuose su teisėsaugos bei politinių jėgų atstovais, atstovaudama mūsų organizaciją ir pristatydama tiek jos vykdomas veiklas, tiek mūsų ginamų asmenų interesus. 

Nuo 2018 m. pradžios iki 2020 m. pabaigos VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre teikiau individualias konsultacijas asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Teko vykdyti ir vadovauti vietiniams ir tarptautiniams projektams, susijusiems su įstaigos veiklomis (kova su smurtu artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis prevencija). Taip pat administravau minėtojo Centro internetinį puslapį (aut., šiuo metu pakeistas kitu Centro iniciatyva), Facebook puslapį, rašiau straipsnius socialinėmis, psichologinėmis temomis, prisidėjau prie Centro veiklos viešinimo ir žinomumo didinimo, klientų ir susidomėjusių asmenų pritraukimo. Keletą metų teikiau individualias konsultacijas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį ir bandantiems integruotis į darbo rinką bei ieškantiems darbo Klaipėdoje. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos Valdybos narių užsakymu parengiau Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų Tvarkos aprašą, kurio tikslas buvo suvienodinti organizacijų, dirbančių su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, veiklas, reikalavimus, tokiu būdu siekiant valstybinės akreditacijos. Per šį laikotarpį dar pradėjau dėstyti Klaipėdos universitete Socialinio darbo bakalaurams.

Nuo 2022 m. dirbu Klaipėdos universiteto Psichologijos katedroje asistentės pareigose. Dėstau Krizių ir traumų psichologiją bei Socialinį darbą su šeima lietuvių kalba, o taip pat Įvadą į psichologiją, Asmenybės ir socialinę psichologiją ir Socialinį darbą su šeima anglų kalba.  

2022 m. spalio mėn. pradėjau doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Akademinį darbą derinu su praktine psichologinio konsultavimo veikla Klaipėdos universitete, teikiu individualias konsultacijas universiteto bendruomenės nariams lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Taip pat 2022/23 mokslo metus pirmininkauju Lietuvos aukštųjų mokyklų psichologų grupei prie Lietuvos psichologų sąjungos. 

Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija

Nuo 2022

 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Psichologijos doktorantūros studijos

2014 – 2016 

 Klaipėdos universitetas, Klaipėda, Konsultavimo psichologijos magistro laipsnis

2007 – 2010

 Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos filialas, Teisės ir valdymo magistro laipsnis

2002 – 2007

Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Psichologijos bakalauro laipsnis